ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej - budowa kurnika w obsadzie 56.000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-10 12:48:17 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-10 12:48:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

GP. 6220.2.2017.JG
 
Zawiadomienie / Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej
 
Na podstawie art. 131, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1405, 1566, 1999) Burmistrz Trzciela zawiadamia, że dnia 26 marca 2018 roku wpłynęło do tut. Urzędu odwołanie inwestora (DHP Farms Sp. z o.o. z siedzibą Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn (adres do korespondencji: Scalio Sp. z o.o., Orzeszkowo 32, 64-420 Kwilcz) od decyzji nr 1/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kurnika w obsadzie 56.000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Odwołanie wniesiono w terminie w oparciu o art. 111 KPA ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Sprawę skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
Inwestorem jest  DHP Farms Sp.zo.o., Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn
Pełnomocnik: Katarzyna Walkowiak - Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań
 
Stosownie do art. 73  ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że z treścią odwołania od wydanej decyzji i aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku  do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
 
 Burmistrz Trzciela
( - )   Jarosław Kaczmarek
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu