ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - poprawienie sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 – 1+800” na terenie gminy Trzciel i gminy Szczaniec, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-07 17:07:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-07 17:07:15 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
Trzciel, dnia: 16.11.2017 r.
 
GP.6220.5.2017.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Zgodnie z art. 61 § 1,3,4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.06.2017 r. (d.w. 14.06.2017r.) uzupełniony dnia 10.07.2017r. złożony przez: Pełnomocnika Pana Pawła Rembarza Dyrektora Oddziału LZMiUW w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 52, 66-413 Gorzów Wlkp. działającego w imieniu i na rzecz Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, z siedzibą ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
poprawie sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 – 1+800” na terenie gminy Trzciel i gminy Szczaniec, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8
w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 - 15.30.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela
 
( - ) Jarosław Kaczmarek
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 17:07:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 17:07:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 17:08:52
Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu