ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończeniu postępowanie z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko i wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na: budowie kurnika w obsadzie 56.000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-14 17:38:21 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-14 17:38:25 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP. 6220.2.2017.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończeniu postępowanie z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko i wydanej decyzji
 
Na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art.75 ust.1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1405, 1566, 1999), a także § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 71) Burmistrz Trzciela zawiadamia, że zakończył postępowanie (z udziałem społeczeństwa oraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko) i dnia 26.02.2018r. wydał decyzję nr 1/2018 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
budowie kurnika w obsadzie 56.000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
 
Inwestorem jest DHP Farms Sp.zo.o., Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn
 
Pełnomocnik: Katarzyna Walkowiak - Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia służą uprawnienia określone w art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że z treścią wydanej decyzji i aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
Wnioski, uwagi lub zastrzeżenia wnosić należy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. – ustawy ooś.
 
Burmistrz Trzciela
 
( - ) Jarosław Kaczmarek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Trzciela Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Trzciela Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 17:38:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 17:38:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 17:43:22
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu