ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania - budowa stacji transformatorowej SN/nn, budowa sieci elektroenergetycznej SN – 15kV oraz nn-0,4kV wraz z przyłączami dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 224, 214, 120/2, 120/1, 121, 122/2, 340/3, 125/2, 340/5, 340/11, 340/10, 339/4, 216/1, 216/2 w obrębie Siercz gmina Trzciel

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-30 17:07:34 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-30 17:07:45 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                          Data:  30.04.2018r.
 
 
 
GP.6733.3.2018.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu postępowania
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, 1566) zawiadamia, że na wniosek, z dnia 04.04.2018r., Enea Operator Sp. z o.o.  60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., w imieniu i na rzecz której działa Pan Tomasz Jagiełło, ul. Krasińskiego 6/5, 66-400 Gorzów Wlkp. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
 
- budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowa sieci elektroenergetycznej SN – 15kV oraz nn-0,4kV wraz z przyłączami dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 224, 214, 120/2, 120/1, 121, 122/2, 340/3, 125/2, 340/5, 340/11, 340/10, 339/4, 216/1, 216/2 w obrębie Siercz gmina Trzciel
 
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                   Burmistrz Trzciela 
 
                                                                                           ( - )   Jarosław Kaczmarek
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Trzciela Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Trzciela Data wprowadzenia do BIP 2018-04-30 17:07:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-30 17:07:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-30 17:07:45
Artykuł był wyświetlony: 111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu