ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz kończące postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej „ŚWIDWOWIEC” w gminie Trzciel wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 384/5 położonej w obrębie Świdwowiec, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-10 13:19:38 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
GP.6220.5.2018.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wydanym postanowieniu
 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
kończące postepowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Burmistrz  Trzciela zgodnie art. 123, art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 63 ust 2, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.),zawiadamia, że dnia 24.04.2019r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz, że kończy postepowanie, i że zostały zgromadzone materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej „ŚWIDWOWIEC” w gminie Trzciel wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 384/5 położonej w obrębie Świdwowiec, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest EKO ENERGIA WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. i wspólnicy Sp.k.
 
    Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydanym postanowieniem udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że zgodnie z art. 10 §1 kpa można wypowiedzieć się co zebranych materiałów  w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                             Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                       ( - ) Jarosław Kaczmarek
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-10 13:18:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-10 13:19:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10 13:19:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony