ˆ

Informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o terminie i porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-08 09:48:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-08 09:48:23 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

RM.0002.37.2018
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2017r.,poz.1875)
 
zwołuję
 
25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 12.00
sali narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22
XXXVII sesję Rady Miejskiej w Trzcielu
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
b/ przyjęcie porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania.
3. Informacja Burmistrza Trzciela z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok – projekt uchwały nr 1.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032 - projekt uchwały nr 2.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego - projekt uchwały nr 3.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie – projekt uchwały nr 4.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 rok w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach przez gminę Trzciel – projekt uchwały nr 5.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – projekt uchwały nr 6.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2018 rok „ - projekt uchwały nr 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściekówprojekt uchwały nr 8.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Gmin przy autostradzie A2projekt uchwały nr 9.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela - projekt uchwały nr 10.
14. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Trzcielu.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Zaświadczenia i wolne wnioski, /korespondencja, terminy posiedzeń Rady Miejskiej/.
17. Zakończenie sesji.
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas pracy w radzie.
Podstawa prawna : art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.(Dz.U.2017.1875) – o samorządzie gminnym
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jacek Marciniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 09:48:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 09:48:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-24 12:02:43
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu