ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 2/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
II/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Trzciel do Konferencji Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła
Nr aktu prawnego
III/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Nr aktu prawnego
III/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
Nr aktu prawnego
III/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
Nr aktu prawnego
III/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2019 rok”
Nr aktu prawnego
III/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020
Nr aktu prawnego
III/30/2019
Status
Uchylony
Lp: 98
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
III/29/2019
Status
Uchylony
Lp: 99
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel
Nr aktu prawnego
III/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/369/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Trzciel na lata 2018 - 2021
Nr aktu prawnego
III/27/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji