ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wyposażenia oraz materiałów w związku ze zmianą sołtysów Rad Sołeckich
Nr aktu prawnego
40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na "Przebudowa chodników na Placu Wolności w Trzcielu"
Nr aktu prawnego
39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego relizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wyposażenia oraz materiałów w związku ze zmianą sołtysów Rad Sołeckich
Nr aktu prawnego
35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 3/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
III/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Nr aktu prawnego
IV/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
IV/38/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji