ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Nr aktu prawnego
III/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
Nr aktu prawnego
III/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
Nr aktu prawnego
III/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2019 rok”
Nr aktu prawnego
III/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020
Nr aktu prawnego
III/30/2019
Status
Uchylony
Lp: 136
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
III/29/2019
Status
Uchylony
Lp: 137
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel
Nr aktu prawnego
III/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/369/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Trzciel na lata 2018 - 2021
Nr aktu prawnego
III/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzcielu na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/25/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji