ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-02-12 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 34/2019 Obowiązujący
12 2019-02-04 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 33/2019 Obowiązujący
13 2019-01-31 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok 32/2019 Obowiązujący
14 2019-01-31 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel . 31/2019 Obowiązujący
15 2019-02-01 Protokoły z Sesji RM Protokół Nr 2/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu II/2019 Obowiązujący
16 2019-01-30 Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Trzciel do Konferencji Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła III/35/2019 Obowiązujący
17 2019-01-30 Uchwała w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej. III/34/2019 Obowiązujący
18 2019-01-30 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel III/33/2019 Obowiązujący
19 2019-01-30 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel III/32/2019 Obowiązujący
20 2019-01-30 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2019 rok” III/31/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu