ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-03-08 Uchwała w sprawie: podziału Gminy Trzciel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XXXVIII/303/2018 Obowiązujący
22 2018-03-08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku XXXVIII/302/2018 Obowiązujący
23 2018-03-08 Uchwała w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel XXXVIII/301/2018 Obowiązujący
24 2018-03-08 Uchwała w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XXXVIII/300/2018 Obowiązujący
25 2018-03-08 Uchwała w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel. XXXVIII/299/2018 Obowiązujący
26 2018-03-08 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032 XXXVIII/298/2018 Obowiązujący
27 2018-03-08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok XXXVIII/297/2018 Obowiązujący
28 2018-03-08 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej XXXVIII/296/2018 Zmieniony
29 2018-03-08 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzciel za pomocą innego instrumentu płatniczego XXXVIII/295/2018 Obowiązujący
30 2018-03-08 Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich XXXVIII/294/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu