ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-03-08 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich XXXVIII/293/2018 Obowiązujący
32 2018-03-06 Zarządzenie w sprawie: kontroli Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym. 293/2018 Obowiązujący
33 2018-03-05 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagiełły i Jana III Sobieskiego w miejscowości Trzciel.” 292/2018 Obowiązujący
34 2018-02-27 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.” 291/2018 Obowiązujący
35 2018-02-27 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 290/2018 Obowiązujący
36 2018-02-21 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 289/2018 Obowiązujący
37 2018-02-05 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 288/2018 Obowiązujący
38 2018-01-30 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 287/2018 Obowiązujący
39 2018-01-25 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Trzciel XXXVII/292/2018 Obowiązujący
40 2018-01-25 Uchwała W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2018 rok. XXXVII/291/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu