ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-12-31 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 8/2018 Obowiązujący
32 2018-12-27 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2019 roku 7/2018 Obowiązujący
33 2018-12-07 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok 3/2018 Obowiązujący
34 2018-12-19 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 II/24/2018 Obowiązujący
35 2018-12-19 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II/23/2018 Obowiązujący
36 2018-12-19 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II/22/2018 Obowiązujący
37 2018-12-19 Uchwała w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego II/21/2018 Obowiązujący
38 2018-12-19 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2031 II/20/2018 Obowiązujący
39 2018-12-19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok II/19/2018 Obowiązujący
40 2018-12-19 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033 II/18/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu