ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-01-25 Uchwała W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzcielu na 2018 rok. XXXVII/290/2018 Obowiązujący
42 2018-01-25 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela XXXVII/289/2018 Obowiązujący
43 2018-01-25 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do "Stowarzyszenia Samorządowego A-2 Wielkopolska" XXXVII/288/2018 Obowiązujący
44 2018-01-25 Uchwała w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków   XXXVII/287/2018 Obowiązujący
45 2018-01-25 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2018 rok” XXXVII/286/2018 Obowiązujący
46 2018-01-25 Uchwała w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XXXVII/285/2018 Obowiązujący
47 2018-01-25 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzciel XXXVII/284/2018 Obowiązujący
48 2018-01-25 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie XXXVII/283/2018 Obowiązujący
49 2018-01-25 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego. XXXVII/282/2018 Obowiązujący
50 2018-01-25 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032 XXXVII/281/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu