ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-01-03 Zarządzenie w sprawie : powołania niestałej komisji do przeprowadzania przetargów i negocjacji na sprzedaż, wydzierżawianie, najem lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w 2018 roku. 278/2018 Obowiązujący
42 2017-12-28 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/229/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 lutego 2006 roku – Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu XXXVI/279/2017 Obowiązujący
43 2017-12-28 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzciel na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzciel” XXXVI/278/2017 Obowiązujący
44 2017-12-28 Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich XXXVI/277/2017 Uchylony
45 2017-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzciel XXXVI/276/2017 Obowiązujący
46 2017-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego XXXVI/275/2017 Obowiązujący
47 2017-12-28 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026 XXXVI/274/2017 Obowiązujący
48 2017-12-28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017 XXXVI/273/2017 Obowiązujący
49 2017-12-28 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032. XXXVI/272/2017 Obowiązujący
50 2017-12-28 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok XXXVI/271/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu