ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
511 2016-06-20 Zarządzenie W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 143/2016 Obowiązujący
512 2016-06-17 Zarządzenie w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o. 142/2016 Obowiązujący
513 2016-06-17 Zarządzenie w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2015 r. oraz pokrycie straty z lat ubiegłych Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o. 141/2016 Obowiązujący
514 2016-06-17 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat,udzielenia absolutorium Zarządowi Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o. 140/2016 Obowiązujący
515 2016-06-16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” XVIII/125/2016 Obowiązujący
516 2016-06-16 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024. XVIII/124/2016 Obowiązujący
517 2016-06-16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016. XVIII/123/2016 Obowiązujący
518 2016-06-16 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej XVIII/122/2016 Obowiązujący
519 2016-06-16 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2015 XVIII/121/2016 Obowiązujący
520 2016-06-16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2015 XVIII/120/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu