ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/297/2018

Szczegóły informacji

XXXVIII/297/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-08

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-08

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. 2017 r. poz. 2232, zm. 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. 2018 r. poz. 62) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 132.893,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zmniejsza się o 178.003,00 zł,
 2. dochody bieżące zwiększa się o 45.110,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 130.538,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zmniejsza się o 60.000,00 zł,
 2. wydatki bieżące zwiększa się o 32.279,00 zł,
 3. wydatki majątkowe zmniejsza się o 200.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 200.000,00 zł,
 4. wydatki majątkowe zwiększa się o 358.259,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 200.000,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1.Określa się deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszej uchwały) w wysokości 263.431,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok po zmianach określa się w wysokości 4.547.485,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 463.431,00 zł.
2. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 200.000,00 zł.
3. Przychody budżetu ogółem po zmianach wynoszą 6.299.877,00 zł.
§ 5. W Uchwale nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł,
 2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.547.485,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 190.889,00 zł,
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.093.404,00 zł.
 1. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości        28.642.009,20 zł, w tym:
 1. dochody bieżące - 25.591.630,20 zł,
 2. dochody majątkowe - 3.050.379,00 zł.
§ 7. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości        33.189.494,20 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące - 24.888.355,20 zł,
 2. wydatki majątkowe - 8.301.139,00 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 10:54:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 10:58:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-21 12:51:49
Artykuł był wyświetlony: 151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu