ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XL/314/2018

Szczegóły informacji

XL/314/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-04-19

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-19

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.zm. DzU. 2017.2232 zm. Dz.U. 2018.130), art. 52 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017. 2203) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze pięciu godzin dziennie.
2. Czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określają statuty przedszkoli.
§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, w czasie przekraczającym wymiar godzin określony w § 1, jest odpłatne.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą godzinę nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel.
§ 3. 1. W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel, ustala się dla drugiego dziecka miesięczną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 2 z 50% zniżką za korzystanie ze świadczeń.
2. Zwalnia się całkowicie z opłaty za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w § 2 ust. 2, trzecie i kolejne dziecko z rodziny oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność.
3. Zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie udziela się na wniosek rodzica, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie.
§ 4. Traci moc uchwała NR XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Trzciel.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 08:25:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 08:27:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 11:40:14
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu