ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XL/317/2018

Szczegóły informacji

XL/317/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-04-19

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-19

Tytuł aktu:

w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875, 2232, Dz. U. 2018 poz. 130), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 827) i art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Korzystanie z obiektów, o których mowa w niniejszej uchwale jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu Gminy.
2. Wszystkie stawki opłat zawierają należny podatek VAT.
§ 2. 1. Ustala się minimalne stawki opłat za wynajęcie sal w obiektach komunalnych na terenie Gminy Trzciel:
1) świetlica w Brójcach – 15 zł
2) świetlica w Chociszewie - 10 zł
3) świetlica w Lutolu Mokrym – 25 zł
4) świetlica w Lutolu Suchym nr 12 – 25 zł
5) świetlica w Lutolu Suchym nr 74 - 20 zł
6) świetlica w Łagowcu – 25 zł
7) świetlica w Panowicach – 20 zł
8) wiata biesiadna w Rybojadach – 15 zł
9) świetlica w Sierczu – 15 zł
10) świetlica w Sierczynku - 15 zł
11) świetlica w Starym Dworze – 20 zł
12) boisko w Brójcach – 20 zł
13) boisko w Panowicach – 10 zł
14) boisko w Trzcielu – 20 zł
2. Stawki określone w § 2 ust. 1 dotyczą wynajmu za 1 godzinę.
3. W przypadku wynajmu na czas dłuższy niż 10 godzin ale do 1 doby stawki określone w § 2 ust. 1 przelicza się wskaźnikiem 10.
4. W przypadku wynajmu powyżej 1 doby stawki określone w § 2 ust. 1 przelicza się wskaźnikiem 6 za każdą rozpoczętą dobę.
5. Obiekty zbudowane, rozbudowane, przebudowane lub wyposażone przy wsparciu środków zewnętrznych udostępniane są bezpłatnie do czasu upłynięcia terminu trwałości projektu, określonego w odrębnych dokumentach.
6. Określenie procedury i stawek wynajmu świetlicy dla stowarzyszeń w Trzcielu przy ul. Głównej 61, pomieszczeń Centrum Kultury w Trzcielu i Biblioteki Publicznej w Trzcielu powierza się Burmistrzowi Trzciela.
7. Nieodpłatnie udostępnia się obiekty wymienione w § 2 ust. 1 na:
a) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza, Radę Miejską, Sołtysa i Radę Sołecką,
b) zebrania Rad Sołeckich i przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe z Gminy Trzciel, w zakresie działalności statutowej tych organizacji,
c) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci z terenu Gminy Trzciel.
§ 3. 1. Wysokość stawki za 1 godzinę wynajmu obiektów i pomieszczeń znajdujących się w trwałym zarządzie Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które nie realizują zadań publicznych powierzonych przez Gminę Trzciel, ustalona jest odrębnymi przepisami wydanymi przez Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.
2. Wysokość stawki za 1 godzinę wynajmu obiektów i pomieszczeń znajdujących się w trwałym zarządzie Zespołu Edukacyjnego w Brójcach dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które nie realizują zadań publicznych powierzonych przez Gminę Trzciel ustalona jest odrębnymi przepisami wydanymi przez Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.
§ 4. 1. Kwoty określone w § 2. zawierają koszty energii elektrycznej, mediów zużytych w czasie wynajmu oraz wywozu odpadów stałych i utylizacji ścieków.
2. Opłaty o których mowa w § 2. (z wyłączeniem pkt. 14) niniejszej uchwały pobiera sołtys danej miejscowości i przekazuje je na konto Gminy Trzciel.
3. Opłaty o których mowa w § 2. ust. 1 pkt. 14 i § 3. niniejszej uchwały pobiera dyrektor, kierownik, administrator placówki.
§ 5. Wynajmujący zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu obiektu.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/143/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 08:29:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 08:30:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 11:42:11
Artykuł był wyświetlony: 177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu