ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2019 roku
Nr aktu prawnego
11/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
10/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2031
Nr aktu prawnego
9/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
8/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2019 roku
Nr aktu prawnego
7/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
3/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
II/24/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
II/23/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
II/22/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
II/21/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji