ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/338/2018

Szczegóły informacji

XLIII/338/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-07-05

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-05

Tytuł aktu:

w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018  r. poz. 994 ze zmianami z 2018r. poz.1000) oraz art. art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.  U.  z  2016  r. poz. 487 ze zmianami z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018  r. poz.  310, 650 ) uchwala się co następuje:

Treść:

§1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsca sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.           
Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży, nie może być usytuowane w budynku, innym obiekcie budowlanym,
a także w ogródku gastronomicznym bezpośrednio przylegającym do obiektu:
1) przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
2) placówki opiekuńczo-wychowawczej, świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej, internatu, placówki kultury, biblioteki,
3)kultu religijnego.

§2.  1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w lokalach gastronomicznych posiadających salę konsumpcyjną, której wyposażenie umożliwia spożywanie tych napojów.
2. Sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach branży spożywczej wymaga wydzielenia odrębnego stoiska.
3. W sklepach wielobranżowych samoobsługowych, sprzedaż napojów alkoholowych wymaga zabezpieczenia uniemożliwiającego dostępu do stoiska z napojami alkoholowymi osobom nieletnim.
4. Sprzedaż i podawanie piwa przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona na zewnątrz lokali w tzw. ,, ogródkach gastronomicznych” zlokalizowanych przy tych lokalach, pod warunkiem, że:
1) przedsiębiorca posiada tytuł prawny do terenu ogródka,
2) teren ogródka jest ogrodzony elementami spełniającymi wymogi estetyki,
3) ogródek posiada dostęp do toalety.
5. W przypadku organizowania uroczystości lub imprez na świeżym powietrzu, miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych musi być wydzielone.

§3. Usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może wpływać na  zakłócenie porządku publicznego oraz ciszy nocnej.

§4. Zobowiązuje się osoby i podmioty, którym udzielono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do umieszczenia w widocznych miejscach informacji o zakazie sprzedaży
i podawania alkoholu osobom nieletnim, będącym pod wpływem alkoholu oraz o  szkodliwości i negatywnych skutkach jego spożywania.

§5. Traci moc Uchwała nr XXIX/215/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 10:42:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 10:42:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 10:47:54
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu