ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-12-28 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/229/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 lutego 2006 roku – Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu XXXVI/279/2017 Obowiązujący
62 2017-12-28 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzciel na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzciel” XXXVI/278/2017 Obowiązujący
63 2017-12-28 Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich XXXVI/277/2017 Uchylony
64 2017-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzciel XXXVI/276/2017 Obowiązujący
65 2017-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego XXXVI/275/2017 Obowiązujący
66 2017-12-28 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026 XXXVI/274/2017 Obowiązujący
67 2017-12-28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017 XXXVI/273/2017 Obowiązujący
68 2017-12-28 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032. XXXVI/272/2017 Obowiązujący
69 2017-12-28 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok XXXVI/271/2017 Obowiązujący
70 2018-01-03 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2018 roku 277/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu