ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/39/2019Drukuj informacjęAkt prawny: IV/39/2019

Szczegóły informacji

IV/39/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-03-01

Tytuł aktu:

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1852 z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn.zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.) w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie sołectw gminy Trzciel, którego wysokość ustalona w decyzji na rok podatkowy nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Inkaso nie dotyczy podatników, którzy zgodnie z przepisami ustaw podatkowych zobowiązani są do składania deklaracji i opłacania podatków na zasadach obowiązujących osoby prawne.
3. Na inkasentów, uprawnionych do pobierania podatków wyznacza się sołtysów - każdego na terenie swojego sołectwa zgodnie z poniższym wykazem inkasentów i obszarów, z których uprawnieni są do pobierania podatków:
Obszar działania
Nazwisko i imię sołtysa
Sołectwo Rybojady
Marciniak Jacek
Sołectwo Sierczynek
Omański Paweł
Sołectwo Siercz
Rosolak Ryszard
Sołectwo Świdwowiec
Szczepański Henryk
Sołectwo Jasieniec
Jęcz Józef
Sołectwo Lutol Mokry
Jankowiak Tadeusz
Sołectwo Chociszewo
Piotr Śledź
Sołectwo Brójce
Czapłon Agnieszka
Sołectwo Stary Dwór
Wesoły Waldemar
Sołectwo Lutol Suchy
Hassa Jarosław
Sołectwo Panowice
Pisera Roman
Sołectwo Łagowiec
Grabas Julia
§ 2. 1. Wynagrodzenie za inkaso od zainkasowanej kwoty podatków określonych w §1 pkt 1 na terenie sołectw wynosi:
1) sołectwo Lutol Mokry 8%,
2) sołectwo Panowice, Chociszewo, Łagowiec, Lutol Suchy, Stary Dwór i Brójce 6%,
3) sołectwo Świdwowiec, Siercz 10%,
4) sołectwo Jasieniec, Sierczynek i Rybojady 14%.
2. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje po zakończeniu każdego kwartału w terminie do 10 dnia następnego kwartału.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-01 15:30:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-01 15:31:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06 13:30:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony