ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/300/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/300/2018

Szczegóły informacji

XXXVIII/300/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: XXXVIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-08

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-08

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875t.j.zm.DzU.2017.2232), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017. 2203) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje

Treść:

§ 1.  W Uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu  z dnia  25 stycznia  2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne   i prawne oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:
  1. Zmienia się § 3 ust.3  i otrzymuje on brzmienie: § 3.3 Zakres danych, które powinny  być zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2, określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
  2. Zmienia się załącznik nr 1, 2,3 w brzmieniu jak w załącznikach.
§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              Jacek Marciniak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony