ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/298/2018

Szczegóły informacji

XXXVIII/298/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-08

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-08

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032

Na podstawie:

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. 2017 r. poz. 2232, zm. 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. 2018 r. poz. 62) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 - 2032, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 - 2032, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu