ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV/344/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV/344/2018

Szczegóły informacji

XLIV/344/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-09-13

Data podjęcia/podpisania: 2018-09-13

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)  oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 , 1566 z 2018 r. poz. 1496 i 1544) Rada Miejska w Trzcielu  uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIV/126/00 z dnia 25 lutego 2000 r. (zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu: Nr XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr IV/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr VIII/45/2015 z dnia 29 maja 2015 r.),  zwanego dalej „zmianą Studium”.
§ 2. Granice obszaru objętego zmianą Studium przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały obejmujący teren w obrębie geodezyjnym Jasieniec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez podanie do publicznej wiadomości na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Trzcielu.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony