ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI//367/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI//367/2018

Szczegóły informacji

XLVI//367/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-13

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.

Uchyla:

1

Uchylenie/zmiana opis:

Uchylenie Uchwały

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2018.994.t.j. zm. DzU.2018.1000.1349.1432), oraz art. 30 ust.10 a, b  oraz ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.2018.967.t.j.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel (DZ.URZ.WOJ.LUB.2009.62.867) zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/292/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27.05.2010r. (DZ.URZ.WOJ.LUB. 2010.80.1052), Uchwałą Nr XXV/175/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z  dnia 26.01.2017r. (DZ.URZ.WOJ.LUB.2017.241), Uchwałą Nr XXXVIII/299/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 08.03.2018r. (DZ.URZ.WOJ. LUB.2018.678) wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale II dodaje się § 13 a w brzmieniu:
„§ 13. a. 
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze w szkole prowadzonej przez Gminę Trzciel przysługuje dodatek samorządowy w wysokości 2% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z wykształceniem  magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze dodatek przysługuje proporcjonalnie.”
§ 2. Treść zmian regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony