Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnej Elżbiety Kaczmarek z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Nr aktu prawnego
2.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 4/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
IV/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
V/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
V/46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
V/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Nr aktu prawnego
V/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
V/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
Nr aktu prawnego
V/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
V/40/2019
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji