ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-03-01 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033 IV/38/2019 Obowiązujący
32 2019-03-01 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok IV/37/2019 Obowiązujący
33 2019-03-01 Uchwała w sprawie: w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane IV/36/2019 Obowiązujący
34 2019-02-12 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 34/2019 Obowiązujący
35 2019-02-04 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 33/2019 Obowiązujący
36 2019-01-31 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok 32/2019 Obowiązujący
37 2019-01-31 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel . 31/2019 Obowiązujący
38 2019-01-30 Protokoły z Sesji RM Protokół Nr 2/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu II/2019 Obowiązujący
39 2019-01-30 Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Trzciel do Konferencji Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła III/35/2019 Obowiązujący
40 2019-01-30 Uchwała w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej. III/34/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu