Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
Nr aktu prawnego
V/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
V/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-03-13
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnej Elżbiety Florczyk z dnia 1 marca 2019 r.
Nr aktu prawnego
1.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 3/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
III/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Nr aktu prawnego
IV/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
IV/38/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji