ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIX/308/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-29

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W Uchwale nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:
1)Skraca się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej o 1 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie obowiązywała na lata 2018 – 2031.
2)Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3)Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.                      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 11:49:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 11:51:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 13:57:26
Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu