Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Nr aktu prawnego
IV/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
IV/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Nr aktu prawnego
IV/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
Nr aktu prawnego
34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
Nr aktu prawnego
33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel .
Nr aktu prawnego
31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 2/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
II/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Trzciel do Konferencji Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła
Nr aktu prawnego
III/35/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji