Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 631
Data podjęcia
2016-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024.
Nr aktu prawnego
XVI/111/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 632
Data podjęcia
2016-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
129/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 633
Data podjęcia
2016-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora
Nr aktu prawnego
128/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 634
Data podjęcia
2016-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
127/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 635
Data podjęcia
2016-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 326/2014 Burmistrza Trzciela z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie harmonogramu i dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia organizacji nowego roku szkolnego.
Nr aktu prawnego
126/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 636
Data podjęcia
2016-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: kalendarza pracy dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel na rok szkolny 2016/17.
Nr aktu prawnego
125/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 637
Data podjęcia
2016-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
124/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 638
Data podjęcia
2016-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Pani Dominiki Koniecznej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr aktu prawnego
123/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 639
Data podjęcia
2016-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Nr aktu prawnego
122/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 640
Data podjęcia
2016-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
121/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji