Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
V/46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
V/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Nr aktu prawnego
V/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
V/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
Nr aktu prawnego
V/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
V/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-03-13
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnej Elżbiety Florczyk z dnia 1 marca 2019 r.
Nr aktu prawnego
1.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu"
Nr aktu prawnego
44/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji