Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
II/19/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
II/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
II/17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości
Nr aktu prawnego
II/16/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
II/15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
Nr aktu prawnego
II/14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
2/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
1/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
342/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 1/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
I/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji