Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Nr aktu prawnego
IV/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
IV/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Nr aktu prawnego
IV/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
Nr aktu prawnego
34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
Nr aktu prawnego
33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel .
Nr aktu prawnego
31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki
Nr aktu prawnego
30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Świdwowiec
Nr aktu prawnego
29/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji