ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:47:48 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Administrator Systemu
15:46:55 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Administrator Systemu
15:45:29 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawyoraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Administrator Systemu
13:11:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcielu oraz wyborów Burmistrza Trzciela zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Administrator Systemu
13:09:48 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcielu oraz wyborów Burmistrza Trzciela zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
(widoczna od 2018-08-17 00:00:00)
Administrator Systemu
13:07:45 Upublicznienie elementu informacja KOMUNIKAT Burmistrza Trzciela w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii wyborczej Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2018-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:56:13 Edycja elementu informacja Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Administrator Systemu
08:55:43 Upublicznienie elementu informacja rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Administrator Systemu
08:53:50 Upublicznienie elementu informacja KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2018-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
06:28:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu wydanej decyzji dla inwestycji budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN, nn i stacji transformatorowej SN Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu