ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Aktualności 6828
Ogłoszenia o pracy 16002
Aktualne 4651
W toku 7636
Wyniki 20893
Zamówienia publiczne 171220
Aktualne 132407
W toku 117035
Wyniki 124305
Archiwalne 117582
Wyniki innych postępowań 100704
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok 2187
Przetargi 46201
Akty prawne 399649
Oświadczenia majątkowe 219842
Rejestr informacji o środowisku 293184
Ochrona Środowiska 8763
Urząd Miejski 9535
Godziny urzędowania 2428
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3108
Zadania Gminy 2921
Biura Urzędu 4328
Organy 3533
Burmistrz Trzciela 4580
Rada Miejska w Trzcielu 3824
Komisje 4855
Referaty 3992
Sołectwa 4745
Prawo lokalne 3698
Statut 8772
Regulamin Organizacyjny 7440
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 4471
Zagospodarowanie przestrzenne 3529
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 1293
Gminny Program Rewitalizacji 857
Ogłoszenia 114568
Obwieszczenia 72269
Budżet 3373
Informacje dotyczące budżetu 13647
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 4985
Prognoza długu i jego spłaty 1271
Emisja Obligacji 2630
Informacje 5060
Jednostki organizacyjne 12974
Spółki prawa handlowego 2576
Informacje nieudostępnione w BIP 2736
Instrukcja korzystania z BIP 3257
Wzory dokumentów 19431
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 557
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4184
Karty usług publicznych 2333
Działalność gospodarcza 12712
Ewidencja Ludności 15725
Finanse 12247
Oświata 5744
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 13867
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 19677
Urząd Stanu Cywilnego 15251
Pomoc socjalna 6012
MISJA 3166
Ponowne wykorzystywanie 2381
Wybory 2018 7649
RODO 515

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 613899
Redakcja biuletynu 2376
Mapa serwisu 2191
Statystyki 2290
Kanały RSS 1917
Kontakt 11933

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu