ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Aktualności 6072
Ogłoszenia o pracy 14641
Aktualne 4375
W toku 7079
Wyniki 18719
Zamówienia publiczne 158493
Aktualne 121638
W toku 106662
Wyniki 113185
Archiwalne 106031
Wyniki innych postępowań 91047
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok 1941
Przetargi 42617
Akty prawne 354198
Oświadczenia majątkowe 199167
Rejestr informacji o środowisku 256664
Ochrona Środowiska 8339
Urząd Miejski 8978
Godziny urzędowania 2290
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2929
Zadania Gminy 2750
Biura Urzędu 4076
Organy 3361
Burmistrz Trzciela 4304
Rada Miejska w Trzcielu 3606
Komisje 4508
Referaty 3737
Sołectwa 4456
Prawo lokalne 3535
Statut 8245
Regulamin Organizacyjny 6939
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 4087
Zagospodarowanie przestrzenne 3337
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 1163
Gminny Program Rewitalizacji 734
Ogłoszenia 104370
Obwieszczenia 64542
Budżet 3212
Informacje dotyczące budżetu 12522
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 4591
Prognoza długu i jego spłaty 1219
Emisja Obligacji 1736
Informacje 4645
Jednostki organizacyjne 12228
Spółki prawa handlowego 2454
Informacje nieudostępnione w BIP 2593
Instrukcja korzystania z BIP 3081
Wzory dokumentów 17972
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 436
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3968
Karty usług publicznych 2241
Działalność gospodarcza 12055
Ewidencja Ludności 14602
Finanse 11477
Oświata 5365
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 12980
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 18652
Urząd Stanu Cywilnego 14266
Pomoc socjalna 5739
MISJA 2838
Ponowne wykorzystywanie 2188
Wybory 2018 2215
RODO 322

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 556283
Redakcja biuletynu 2244
Mapa serwisu 2099
Statystyki 2191
Kanały RSS 1830
Kontakt 11253

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu