Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 4939
Aktualności 10669
Ogłoszenia o pracy 24307
Aktualne 6290
W toku 11531
Wyniki 34642
Zamówienia publiczne 274642
Aktualne 226044
W toku 207837
Wyniki 212360
Archiwalne 206536
Wyniki innych postępowań 183521
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 3943
Przetargi 65582
Akty prawne 741404
Oświadczenia majątkowe 337717
Rejestr informacji o środowisku 517819
Ochrona Środowiska 11878
Urząd Miejski 12730
Godziny urzędowania 3057
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 4133
Zadania Gminy 3816
Biura Urzędu 6178
Organy 4248
Burmistrz Trzciela 6170
Rada Miejska w Trzcielu 5341
Komisje 7588
Referaty 5609
Sołectwa 6391
Prawo lokalne 4435
Statut 12862
Regulamin Organizacyjny 10457
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 6407
Zagospodarowanie przestrzenne 4535
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 2373
Gminny Program Rewitalizacji 1586
Ogłoszenia 188293
Obwieszczenia 125425
Budżet 4119
Informacje dotyczące budżetu 23668
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 8271
Prognoza długu i jego spłaty 1526
Sprawozdania Finansowe 405
Emisja Obligacji 7480
Informacje 7838
Jednostki organizacyjne 17820
Spółki prawa handlowego 3286
Informacje nieudostępnione w BIP 3592
Instrukcja korzystania z BIP 4432
Wzory dokumentów 28007
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 1429
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5206
Karty usług publicznych 2694
Działalność gospodarcza 16787
Ewidencja Ludności 22574
Finanse 18005
Oświata 8308
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 19215
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 26806
Urząd Stanu Cywilnego 21127
Pomoc socjalna 8135
MISJA 4650
Ponowne wykorzystywanie 3304
RODO 1641
Wybory Parlamentarne 2019 52

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1104810
Redakcja biuletynu 2871
Mapa serwisu 2583
Statystyki 2696
Kanały RSS 2340
Kontakt 15184