ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 1826
Aktualności 8130
Ogłoszenia o pracy 18756
Aktualne 5293
W toku 9159
Wyniki 25165
Zamówienia publiczne 199996
Aktualne 157780
W toku 140531
Wyniki 147599
Archiwalne 141801
Wyniki innych postępowań 121972
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 2745
Przetargi 52580
Akty prawne 507009
Oświadczenia majątkowe 259043
Rejestr informacji o środowisku 364227
Ochrona Środowiska 9641
Urząd Miejski 10697
Godziny urzędowania 2652
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3400
Zadania Gminy 3240
Biura Urzędu 4930
Organy 3860
Burmistrz Trzciela 5066
Rada Miejska w Trzcielu 4357
Komisje 5609
Referaty 4492
Sołectwa 5302
Prawo lokalne 4040
Statut 9844
Regulamin Organizacyjny 8416
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 5045
Zagospodarowanie przestrzenne 3871
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 1581
Gminny Program Rewitalizacji 1094
Ogłoszenia 135983
Obwieszczenia 87373
Budżet 3688
Informacje dotyczące budżetu 16154
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 5842
Prognoza długu i jego spłaty 1369
Emisja Obligacji 3525
Informacje 5936
Jednostki organizacyjne 14502
Spółki prawa handlowego 2816
Informacje nieudostępnione w BIP 3025
Instrukcja korzystania z BIP 3610
Wzory dokumentów 22503
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 851
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4551
Karty usług publicznych 2489
Działalność gospodarcza 14052
Ewidencja Ludności 17974
Finanse 13982
Oświata 6568
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 15599
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 21928
Urząd Stanu Cywilnego 17223
Pomoc socjalna 6715
MISJA 3705
Ponowne wykorzystywanie 2730
Wybory 2018 11163
RODO 807

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 739400
Redakcja biuletynu 2601
Mapa serwisu 2363
Statystyki 2457
Kanały RSS 2095
Kontakt 13228

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu