ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Aktualności 5171
Ogłoszenia o pracy 12786
Aktualne 3885
W toku 6261
Wyniki 15997
Zamówienia publiczne 138443
Aktualne 105557
W toku 90945
Wyniki 98830
Archiwalne 91999
Wyniki innych postępowań 78868
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok 1560
Przetargi 37833
Akty prawne 292655
Oświadczenia majątkowe 172388
Rejestr informacji o środowisku 208433
Ochrona Środowiska 7602
Urząd Miejski 7943
Godziny urzędowania 2062
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2683
Zadania Gminy 2486
Biura Urzędu 3648
Organy 3090
Burmistrz Trzciela 3931
Rada Miejska w Trzcielu 3310
Komisje 4087
Referaty 3391
Sołectwa 4006
Prawo lokalne 3278
Statut 7569
Regulamin Organizacyjny 6316
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 3646
Zagospodarowanie przestrzenne 3041
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 914
Gminny Program Rewitalizacji 555
Ogłoszenia 89582
Obwieszczenia 54235
Budżet 2982
Informacje dotyczące budżetu 11019
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 3977
Prognoza długu i jego spłaty 1120
Emisja Obligacji 812
Informacje 3977
Jednostki organizacyjne 11135
Spółki prawa handlowego 2252
Informacje nieudostępnione w BIP 2375
Instrukcja korzystania z BIP 2840
Wzory dokumentów 16226
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 251
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3605
Karty usług publicznych 2096
Działalność gospodarcza 11165
Ewidencja Ludności 13016
Finanse 10260
Oświata 4896
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 11872
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 17147
Urząd Stanu Cywilnego 12774
Pomoc socjalna 5266
MISJA 2466
Ponowne wykorzystywanie 1903
Wybory 2018 484

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 464126
Redakcja biuletynu 2055
Mapa serwisu 1980
Statystyki 2032
Kanały RSS 1671
Kontakt 10254

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu