Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 3631
Aktualności 9612
Ogłoszenia o pracy 22380
Aktualne 5997
W toku 10748
Wyniki 31016
Zamówienia publiczne 246904
Aktualne 199493
W toku 181428
Wyniki 186422
Archiwalne 180984
Wyniki innych postępowań 159185
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 3512
Przetargi 60902
Akty prawne 647288
Oświadczenia majątkowe 306734
Rejestr informacji o środowisku 459374
Ochrona Środowiska 10914
Urząd Miejski 11963
Godziny urzędowania 2896
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3823
Zadania Gminy 3594
Biura Urzędu 5645
Organy 4137
Burmistrz Trzciela 5642
Rada Miejska w Trzcielu 4928
Komisje 6674
Referaty 5116
Sołectwa 5965
Prawo lokalne 4318
Statut 11429
Regulamin Organizacyjny 9570
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 5829
Zagospodarowanie przestrzenne 4317
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 2057
Gminny Program Rewitalizacji 1393
Ogłoszenia 167004
Obwieszczenia 109461
Budżet 4016
Informacje dotyczące budżetu 20282
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 7133
Prognoza długu i jego spłaty 1467
Sprawozdania Finansowe 190
Emisja Obligacji 5073
Informacje 7019
Jednostki organizacyjne 16481
Spółki prawa handlowego 3087
Informacje nieudostępnione w BIP 3361
Instrukcja korzystania z BIP 4067
Wzory dokumentów 25697
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 1195
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4962
Karty usług publicznych 2629
Działalność gospodarcza 15642
Ewidencja Ludności 20628
Finanse 16192
Oświata 7549
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 17695
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 24736
Urząd Stanu Cywilnego 19506
Pomoc socjalna 7571
MISJA 4281
Ponowne wykorzystywanie 3084
RODO 1192

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 946281
Redakcja biuletynu 2797
Mapa serwisu 2504
Statystyki 2620
Kanały RSS 2272
Kontakt 14479