ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 1034
Aktualności 7435
Ogłoszenia o pracy 17353
Aktualne 4948
W toku 8473
Wyniki 22962
Zamówienia publiczne 185017
Aktualne 144892
W toku 128735
Wyniki 136246
Archiwalne 129489
Wyniki innych postępowań 111329
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 2389
Przetargi 49529
Akty prawne 451328
Oświadczenia majątkowe 238772
Rejestr informacji o środowisku 330015
Ochrona Środowiska 9218
Urząd Miejski 10085
Godziny urzędowania 2526
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3256
Zadania Gminy 3087
Biura Urzędu 4650
Organy 3708
Burmistrz Trzciela 4839
Rada Miejska w Trzcielu 4104
Komisje 5266
Referaty 4239
Sołectwa 4998
Prawo lokalne 3869
Statut 9346
Regulamin Organizacyjny 7921
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 4754
Zagospodarowanie przestrzenne 3698
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 1425
Gminny Program Rewitalizacji 977
Ogłoszenia 125139
Obwieszczenia 79725
Budżet 3522
Informacje dotyczące budżetu 14936
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 5433
Prognoza długu i jego spłaty 1326
Emisja Obligacji 3089
Informacje 5484
Jednostki organizacyjne 13745
Spółki prawa handlowego 2697
Informacje nieudostępnione w BIP 2881
Instrukcja korzystania z BIP 3439
Wzory dokumentów 20950
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 676
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4375
Karty usług publicznych 2398
Działalność gospodarcza 13377
Ewidencja Ludności 16845
Finanse 13094
Oświata 6127
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 14688
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 20773
Urząd Stanu Cywilnego 16180
Pomoc socjalna 6351
MISJA 3440
Ponowne wykorzystywanie 2552
Wybory 2018 9351
RODO 642

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 677211
Redakcja biuletynu 2497
Mapa serwisu 2277
Statystyki 2374
Kanały RSS 2002
Kontakt 12540

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu