ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 2515
Aktualności 8780
Ogłoszenia o pracy 20467
Aktualne 5644
W toku 9903
Wyniki 27752
Zamówienia publiczne 221703
Aktualne 175983
W toku 158118
Wyniki 164245
Archiwalne 158271
Wyniki innych postępowań 137827
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 3138
Przetargi 56507
Akty prawne 570262
Oświadczenia majątkowe 281048
Rejestr informacji o środowisku 406652
Ochrona Środowiska 10152
Urząd Miejski 11239
Godziny urzędowania 2756
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 3583
Zadania Gminy 3390
Biura Urzędu 5209
Organy 4004
Burmistrz Trzciela 5290
Rada Miejska w Trzcielu 4580
Komisje 6006
Referaty 4743
Sołectwa 5599
Prawo lokalne 4188
Statut 10406
Regulamin Organizacyjny 8880
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 5359
Zagospodarowanie przestrzenne 4062
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 1778
Gminny Program Rewitalizacji 1217
Ogłoszenia 148975
Obwieszczenia 96424
Budżet 3866
Informacje dotyczące budżetu 17654
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 6299
Prognoza długu i jego spłaty 1415
Sprawozdania Finansowe 32
Emisja Obligacji 4116
Informacje 6360
Jednostki organizacyjne 15310
Spółki prawa handlowego 2935
Informacje nieudostępnione w BIP 3172
Instrukcja korzystania z BIP 3789
Wzory dokumentów 23867
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 999
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4731
Karty usług publicznych 2553
Działalność gospodarcza 14681
Ewidencja Ludności 19038
Finanse 14855
Oświata 6954
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 16456
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 23108
Urząd Stanu Cywilnego 18215
Pomoc socjalna 7078
MISJA 3972
Ponowne wykorzystywanie 2877
RODO 979
Wybory PE 2019 192

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 824106
Redakcja biuletynu 2683
Mapa serwisu 2426
Statystyki 2534
Kanały RSS 2179
Kontakt 13861

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu