ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Aktualności 5528
Ogłoszenia o pracy 13477
Aktualne 4076
W toku 6580
Wyniki 17060
Zamówienia publiczne 146802
Aktualne 111199
W toku 96539
Wyniki 104158
Archiwalne 96763
Wyniki innych postępowań 82873
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok 1731
Przetargi 39828
Akty prawne 319108
Oświadczenia majątkowe 184201
Rejestr informacji o środowisku 228422
Ochrona Środowiska 7953
Urząd Miejski 8396
Godziny urzędowania 2165
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2809
Zadania Gminy 2608
Biura Urzędu 3828
Organy 3216
Burmistrz Trzciela 4106
Rada Miejska w Trzcielu 3450
Komisje 4259
Referaty 3558
Sołectwa 4208
Prawo lokalne 3386
Statut 7881
Regulamin Organizacyjny 6636
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 3854
Zagospodarowanie przestrzenne 3165
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 987
Gminny Program Rewitalizacji 628
Ogłoszenia 95787
Obwieszczenia 58757
Budżet 3079
Informacje dotyczące budżetu 11653
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 4224
Prognoza długu i jego spłaty 1171
Emisja Obligacji 1240
Informacje 4247
Jednostki organizacyjne 11632
Spółki prawa handlowego 2346
Informacje nieudostępnione w BIP 2476
Instrukcja korzystania z BIP 2956
Wzory dokumentów 17018
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 320
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3758
Karty usług publicznych 2170
Działalność gospodarcza 11563
Ewidencja Ludności 13682
Finanse 10755
Oświata 5120
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 12369
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 17843
Urząd Stanu Cywilnego 13478
Pomoc socjalna 5477
MISJA 2649
Ponowne wykorzystywanie 2032
Wybory 2018 730
RODO 155

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 501495
Redakcja biuletynu 2127
Mapa serwisu 2031
Statystyki 2088
Kanały RSS 1735
Kontakt 10673

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu