ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Aktualności 4592
Ogłoszenia o pracy 11582
Aktualne 3582
W toku 5675
Wyniki 13161
Zamówienia publiczne 122471
Aktualne 92273
W toku 78750
Wyniki 86069
Archiwalne 79117
Wyniki innych postępowań 67744
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok 1293
Przetargi 33204
Akty prawne 248315
Oświadczenia majątkowe 149384
Rejestr informacji o środowisku 171421
Ochrona Środowiska 6948
Urząd Miejski 7178
Godziny urzędowania 1864
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2459
Zadania Gminy 2247
Biura Urzędu 3243
Organy 2855
Burmistrz Trzciela 3485
Rada Miejska w Trzcielu 2973
Komisje 3617
Referaty 3056
Sołectwa 3610
Prawo lokalne 3042
Statut 6762
Regulamin Organizacyjny 5688
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 3283
Zagospodarowanie przestrzenne 2811
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 768
Gminny Program Rewitalizacji 410
Ogłoszenia 79909
Obwieszczenia 46395
Budżet 2783
Informacje dotyczące budżetu 9623
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 3497
Prognoza długu i jego spłaty 1020
Informacje 3431
Jednostki organizacyjne 10013
Spółki prawa handlowego 2033
Informacje nieudostępnione w BIP 2113
Instrukcja korzystania z BIP 2523
Wzory dokumentów 14545
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 118
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3311
Karty usług publicznych 1956
Działalność gospodarcza 10354
Ewidencja Ludności 11439
Finanse 9035
Oświata 4367
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 10695
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 15720
Urząd Stanu Cywilnego 11375
Pomoc socjalna 4758
MISJA 2051
Ponowne wykorzystywanie 1626
Wybory 2018 136

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 404255
Redakcja biuletynu 1914
Mapa serwisu 1847
Statystyki 1906
Kanały RSS 1534
Kontakt 9353

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu