ˆ

Uchwały 2015 rok

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr VIII / 45 /2015 w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w części obrębu Brójce.

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-01 08:13:15 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VIII / 45 /2015
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w części obrębu Brójce.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel przyjętego uchwałą Nr XIX/126/00 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 lutego 2000 r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu: Nr XXX/241/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 stycznia 2015 roku, w granicach obejmujących część obrębu Brójce, wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr uchwały XXXVIII/278/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w części obrębu Brójce.

§2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) tekst Zmiany Studium w wersji ujednoliconej stanowiący Załącznik Nr 1;
2) rysunek Zmiany Studium w wersji ujednoliconej stanowiący Załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Zmiany Studium - stanowiące Załącznik Nr 3.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-01 08:13:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-01 08:13:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-01 08:38:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony