ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-30 12:25:51 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Nr sprawy ZP.271.01.2017.R.J.                                                                                                                  Trzciel, dnia 30 stycznia 2017 roku
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
 
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel jako Zamawiający, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku:
L.p.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego
w Brójcach.
Zakupy
Przetarg nieograniczony
445 000,00 zł
I kwartał
2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel.
Usługi
Przetarg nieograniczony
870 000,00 zł
I kwartał
3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
255 000,00 zł
II kwartał
4
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
160 000,00 zł
III kwartał
5
Przebudowa Zespołu Edukacyjnego w Brójcach
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
130 000,00 zł
III kwartał
6
Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu - II piętro
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
160 000,00 zł
III kwartał
7
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
3 490 000,00 zł
IV kwartał
 
« powrót do poprzedniej strony