ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-30 12:25:51 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Nr sprawy ZP.271.01.2019.R.J.                                                                                                           Trzciel, dnia 16 stycznia 2019 roku
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

 
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel jako Zamawiający, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2017 poz. 1579  z późn. zmianami) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku:
 
L.p.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
2 781 300,00 zł
I kwartał
2
Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
105 700,00 zł
II kwartał
3
Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach.
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
2 230 000,00 zł
III kwartał
4
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu.
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
211 000,00 zł
III kwartał
5
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel.
Usługi
Przetarg nieograniczony
860 000,00 zł
IV kwartał
6
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Usługi
Przetarg nieograniczony
195 000,00 zł
IV kwartał
 
« powrót do poprzedniej strony