ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:16:02 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Trzciel dnia 30 września 2011r.
 
Znak sprawy: GI.271.04.2011.R.J.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
            Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:
 
„Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”
 
wybrano ofertę nr 1 tj.
 
Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński
64-300 Nowy Tomyśl
ul. Szpitalna 15
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 100%
Cena oferty netto: 212 349,96 zł
Cena oferty brutto: 261 190,45 zł
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
OFERTA NR 1 - Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński, 64-300 Nowy Tomyśl,
                             ul. Szpitalna 15
OFERTA NR 2 – Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUD – POL” sp. z o.o., 66-300
                             Międzyrzecz, ul. Poznańska 106
OFERTA NR 3 – Zakład Usługowo – Handlowy Jan Janik, 66-110 Babimost, ul. Wolsztyńska 23
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Nr oferty Punktacja w kryterium – Cena 100% Łączna punktacja
1 300 pkt 300 pkt
2 225 pkt 225 pkt
3 279 pkt 279 pkt
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
Nie dotyczy
 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie dotyczy
Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
03 października 2011r.
 
« powrót do poprzedniej strony