ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-30 10:32:26 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Nr sprawy ZP.270.03.2020.R.J. Trzciel, dnia 30 grudnia 2020 roku
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
 
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel jako Zamawiający, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku:
L.p.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Jasieńcu.
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
250 000,00 zł
II kwartał
2
Budowa toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
113 000,00 zł
II kwartał
3
Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
2 100 000,00 zł
II kwartał
4
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
910 000,00 zł
III kwartał
5
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lutolu Suchym
Dostawy
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
770 000,00 zł
III kwartał
6
Świadczenie usług dowozu dzieci
do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
240 000,00 zł
IV kwartał
 
-----------------------------------------
Nr sprawy ZP.270.03.2021.R.J.                                                                                                                  Trzciel, dnia 28 lipca 2021 roku
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – Aktualizacja nr 1
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel jako Zamawiający, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku:
L.p.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
1 565 000,00 zł
III kwartał
2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel.
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
910 000,00 zł
III kwartał
3
Świadczenie usług dowozu dzieci
do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
240 000,00 zł
IV kwartał
-------------------------------------------------------
Nr sprawy ZP.270.03.2021.R.J.                                                                                                                   Trzciel, dnia 08 października 2021 roku
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – Aktualizacja nr 2
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel jako Zamawiający, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku:
L.p.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
1 565 000,00 zł
IV kwartał
2
Świadczenie usług dowozu dzieci
do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
240 000,00 zł
IV kwartał
 
------------------------------------
Nr sprawy ZP.270.03.2021.R.J.                                                                                                        Trzciel, dnia 27 grudnia 2021 roku
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – Aktualizacja nr 3
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel jako Zamawiający, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku:
L.p.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Świadczenie usług dowozu dzieci
do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
240 000,00 zł
IV kwartał
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony