ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Gminy Trzci

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:43:54 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Trzciel dnia 15 luty 2012r.
 
Znak sprawy: GI.271.02.2012.R.J.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
            Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:
 
„Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
dla mieszkańców Gminy Trzciel.”
 
wybrano ofertę nr 1 tj.
 
ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena
ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Trybunalski
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 100%
Cena oferty netto: 109 674,80 zł
Cena oferty brutto: 134 900,00 zł
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
OFERTA NR 1 - ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 102,
97-300 Piotrków Trybunalski
OFERTA NR 2 – KIM Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 82, 66-200 Świebodzin
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Nr oferty
Punktacja w kryterium – Cena 100%
Łączna punktacja
1
100 pkt
100 pkt
2
96 pkt
96 pkt
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
KIM Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 82, 66-200 Świebodzin - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ oferta została odrzucona ponieważ wykonawca zaproponował dłuższy termin wykonania zamówienia niż zamawiający żądał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie dotyczy
Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
21 luty 2012r.
 
« powrót do poprzedniej strony