ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Pods

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:58:59 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Trzciel dnia 27 luty 2012r.
 
Znak sprawy: GI.271.04.2012.R.J.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
            Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:
 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel”
 
wybrano ofertę nr 1 tj.
 
HUMANEO
ul. Mikołaja Reja 20
33-300 Nowy Sącz
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 100%
Cena oferty brutto: 59 399,24 zł
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
OFERTA NR 1 -  HUMANEO, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
 
Nr oferty: 1
Punktacja w kryterium – Cena 100%: 100 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
Nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie dotyczy
 
Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
01 marca 2012r.
 
« powrót do poprzedniej strony