ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-14 07:47:22 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Nr sprawy ZP.270.01.2022.R.J.                                                                                                                   Trzciel, dnia 14 stycznia 2022 roku
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
 
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel jako Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku:
L.p.
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
Dostawy
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy
138 000,00 zł
I kwartał 2022r.
2
Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
3 658 000,00 zł
I kwartał 2022r.
3
Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
1 596 000,00 zł
I kwartał 2022r.
4
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
950 000,00 zł
I kwartał 2022r.
5
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Jasieńcu.
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
243 000,00 zł
II kwartał 2022r.
6
Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
691 000,00 zł
II kwartał 2022r.
7
Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
292 000,00 zł
II kwartał 2022r.
8
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
144 000,00 zł
II kwartał 2022r.
9
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu
Roboty budowlane
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
2 264 000,00 zł
III kwartał 2022r.
10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
950 000,00 zł
IV kwartał 2022r.
11
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel
Usługi
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy
240 000,00 zł
IV kwartał 2022r.
 
« powrót do poprzedniej strony