ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:58:59 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Trzciel dnia 14 marca 2012r.
Znak sprawy: GI.271.05.2012.R.J.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
            Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:
„Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel”
wybrano ofertę nr 2 tj.
Roboty Drogowe, Prace Ziemne
Paweł Konieczny
Siercz 15
66-320 Trzciel
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny tj.
1)      Stawka wynagrodzenia za 1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem - 50%
2)      Stawka wynagrodzenia za 1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem – 30%
3)      Stawka wynagrodzenia za 1 m2  uzupełniania nawierzchni drogi asfaltowej masą asfaltową na zimno – 20%
Ceny oferty netto:
1)      Stawka wynagrodzenia za 1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem
– 0,16 zł
2)      Stawka wynagrodzenia za 1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem – 110,00 zł
3)      Stawka wynagrodzenia za 1 m2  uzupełniania nawierzchni drogi asfaltowej masą asfaltową na zimno – 68,00 zł
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
OFERTA NR 1 – Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKPOL, Urzuty, ul. Zielonogórska 10, 66-010 Nowogród Bobrzański i Zakład Usług Drogowych „BRUK-POL” s.c. Danuta Różbicka, Paweł Różbicki, Urzuty, ul. Zielonogórska 10, 66-010 Nowogród Bobrzański.
OFERTA NR 2 – Roboty Drogowe, Prace Ziemne, Paweł Konieczny, Siercz 15, 66-320 Trzciel
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Nr oferty Stawka wynagrodzenia za
1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem - 50%
Stawka wynagrodzenia za
1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem – 30%
Stawka wynagrodzenia za
1 m2  uzupełniania nawierzchni drogi asfaltowej masą asfaltową na zimno – 20%
Łączna punktacja
1 13 pkt 18 pkt 20 pkt 51 pkt
2 50 pkt 30 pkt 18 pkt 98 pkt
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
Nie dotyczy
 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie dotyczy
Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
19 marca 2012r.
 
« powrót do poprzedniej strony