ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr F006301 i F006319 w Jasieńcu”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-30 17:40:38 przez Marcin Cichowski

Akapit nr - brak tytułu

Trzciel, 27.01.2023 r.
OŚ.6220.8.2022.MZ
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 73 ust 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa drogi gminnej nr F006301 i F006319 w Jasieńcu”
Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
  • Droga F006301 na działkach nr ewid.: 481, 478/2, 493/2, 493/1, 568/1, 568/2, 434, 282, fragmenty działek o nr ewid. 445, 1047, 477, 458/1, 426/5, 480/2 obręb Jasieniec,
  • Droga F006319 na działkach nr ewid. : 1046, 1045 obręb Jasieniec, fragment działki o nr ewid. 2142/3 obręb Lutol Mokry; Gmina Trzciel, Obszar Wiejski, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.
 
INWESTOR:
Gmina Trzciel
ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
 
W myśl art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kpa zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zgodnie z art. 73 ust 1 Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 9,  w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania mogą być udzielane telefonicznie pod numerem 95 74 31 402, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną , lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek
« powrót do poprzedniej strony