ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:14:20 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
WYMAGANE DOKUMENTY
    Wniosek
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów : parter, pokój nr 2
Odbiór dokumentów : parter pokój nr 13
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udostępnienie informacji.
OPŁATY
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Szczegółowe stawki opłat za wyszukiwanie informacji, przekształcanie jej w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kserokopii dokumentów i danych oraz przesyłanie zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska (art. 28 ustawy wskazanej w podstawie prawnej)
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.
DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Tomasz Suterski tel. (95) 74 31 408
PODSTAWA PRAWNA
Art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
« powrót do poprzedniej strony