ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:14:20 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
WYMAGANE DOKUMENTY
    Wniosek – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. Nr 132 poz. 662 ze zm.)
    Załączniki:
    a) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
    b) zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
    c) dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
    d) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
    e) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sadowego
    f) dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
    g) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem - kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych,
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów : parter, pokój nr 2
Odbiór dokumentów : parter pokój nr 13
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
decyzja
OPŁATY
Opłata skarbowa 107,00 zł.
Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 98 83670000 0060 0255 6000 0017 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego ul.Poznańska 22 Trzciel – bez dodatkowych opłat
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.
DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Tomasz Suterski tel. (95) 74 31 408
PODSTAWA PRAWNA
Art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami)
 
« powrót do poprzedniej strony