ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o zmianę imienia i nazwiska
Załączniki:
- Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (urodzenia i małżeństwa)
- Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego dzieci, jeśli zmiana rozciąga się na dzieci
Inne dokumenty uzasadniające zmianę,
- Zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat na zmianę nazwiska,
- Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska nieletniego dziecka.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 12
Tel. (95) 7431408, e-mail:
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o zmianie nazwiska
OPŁATA
Kwota 37,oo zł
Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
lub na miejscu w kasie Urzędu Miejskiego Trzciel – bez dodatkowych opłat
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcielu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku zmiany, która dotyczy małoletniego dziecka wymagane jest stawienie się obojga rodziców, chyba, że jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej – należy przedłożyć prawomocny wyrok sądu
Zmianę imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą:
        imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nie licującym z godnością człowieka,
        na imię lub nazwisko używane,
        na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
        na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.
Kierownik USC nie wyraża zgody na zmianę nazwiska w przypadku ubiegania się o nazwisko historyczne chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny o tym nazwisku.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414))
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z póżn.zm).
 
« powrót do poprzedniej strony