ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR 208/2013 w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzciel na lata 2012-2032

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-01 12:43:35 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR 208/2013
Rady Miejskiej w Trzciel
z dnia :  28 lutego  2013 roku
 
 
w sprawie:  przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzciel na lata 2012-2032
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.  Uchwala się do realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzciel na lata 2012 – 2032  stanowiący  załącznik  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony