ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXVI/213/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-01 13:52:49 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr  XXVI/213/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  28 lutego 2013 roku

 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.
                
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami), oraz art.89  ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku   o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157  poz. 1240), Rada Miejska, uchwala co następuje:
 
§ 1.  Zaciągnąć pożyczkę  w Banku Gospodarstwa Krajowego do  wysokości  378.783,00 zł   z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacje projektu   „ Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu ”.
 
§ 2. 1. Pożyczka zostanie spłacona ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą   t.j. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. W przypadku nie dokonania zwrotu środków przez Agencję Płatniczą pożyczka zostanie spłacona ze środków własnych gminy.
3. Odsetki od wykorzystanej pożyczki zostaną spłacone ze środków własnych gminy.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
« powrót do poprzedniej strony